Extra

Download hier onze informatieve brochures:

Risico op latere leesproblemen?

In de kleuterklas kunnen we extra alert zijn voor wie een leesstart mogelijk moeilijker zal verlopen.
Door hen tijdig te signaleren, kunnen we hen extra voorbereiden op een zo vlot mogelijke leesstart. Als leraar, logopedist, ouder of leesbevorderaar kan je daarbij een belangrijke rol spelen.
De website Fitvoor-lezen biedt je daarom informatie en tips over belangrijke signalen. Raadpleeg onze checklist of ga rechtstreeks naar de signalen.

Bron: “Thomas More (2019). Fit-voor-lezen. Geraadpleegd op 5 september 2019 van fit-voorlezen.thomasmore.be.”

Volg ons ook op social media

Nieuwe Bosstraat 6
9810 Eke-Nazareth

Scroll To Top