Vanaf januari starten de typ10-lessen opnieuw!
Blind leren typen op een speelse manier. Voor kinderen vanaf 9 jaar.
Interesse: laat je gegevens achter

Laura saelens logopedie te Eke-Nazareth

Je kan bij ons terecht voor onderzoek, therapie, follow-up, advies of vragen bij onderstaande problematieken

Taal- en spraakproblemen

Sommige kinderen hebben een vertraagde taalontwikkeling (beperktere woordenschat, beknopte zinsbouw, moeite met verbuigingen,..). Hierdoor scoren ze gemiddeld lager dan de ‘normgroep’ en hun taalniveau komt dus overeen met het taalniveau van een jonger kind. Via specifieke taaltherapie kan het zijn dat het kind zijn/haar achterstand inhaalt. Indien deze problematiek hardnekkig aanhoudt, spreken we van een taalstoornis.

Oromyofunctionele therapie

Bij oromyofunctionele therapie gaan we de mondspieren opnieuw in evenwicht brengen. Afwijkende mondgewoonten zoals duim-, vinger – en speenzuigen, nagelbijten, tongpersen, foutieve tongplaatsing in rust, foutieve slik, mondademhaling e.d kunnen het evenwicht in het mondgebied verstoren.

Leerproblemen

Sommige kinderen hebben een leerachterstand opgelopen op vlak van lezen, rekenen en/of schrijven. Via specifieke logopedische therapie kan deze achterstand ingehaald worden. Als deze problematiek hardnekkig blijft voortduren, spreken we van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie of dysorthografie)

Articulatieproblemen

Op ongeveer vijfjarige leeftijd zijn alle klanken bij de kinderen verworven. Ze gaan deze dan ook gaan toepassen in hun taal. Wanneer een kind een bepaalde klank of meerdere klanken niet of niet correct kan vormen of niet correct toepast, spreken we van een articulatiestoornis.

Typ 10-lessen

Typ 10 is een speelse manier om blind te leren typen. Hierbij wordt multisensorieel gewerkt: het motorische, cognitieve en visuele aspect worden gecombineerd om bij kinderen met automatisatieproblemen de koppelingen gemakkelijker te leggen.

Ouderbegeleiding

Via specifieke ouderbegeleiding leren we de ouders correcte strategieën aan om hun kind te ondersteunen in het leerproces. Dit kan zowel voor leerproblemen als voor taalproblemen.

Team

Boek hier je intakegesprek

Nieuwe Bosstraat 6
9810 Eke-Nazareth

Scroll To Top