Werkwijze

U kan na doorverwijzing via school, CLB,  huisarts, NKO-arts, orthodont of op eigen initiatief contact opnemen met mij.

U neemt contact op met mij

We plannen een eerste intakegesprek in

Ik neem een uitgebreid diagnostisch onderzoek af bij uw kind

Nadien bespreken we samen de resultaten van de testing en bekijken we of uw kind in aanmerking komt voor logopedische therapie

Indien jullie een opstart wensen, bekijken we samen wat mogelijk is. De therapieën kunnen doorgaan op school (in samenspraak met de school) of in de praktijk.

Het eerste intakegesprek

  • ik beluister de moeilijkheden van uw kind
  • ik breng de ananmesegegevens in kaart (holistisch kader van uw kind)
  • we overlopen samen de praktische aspecten en adminstratieve gegevens
  • ik bespreek met u de mogelijkheden naar terugbetaling toe, honorarium
  • we plannen de testdatum/testdata in voor uw kind

“Your speed doesn't matter, forward is forward”

Nieuwe Bosstraat 6
9810 Eke-Nazareth

Scroll To Top