Leerproblemen

Leerproblemen

Sommige kinderen hebben een leerachterstand opgelopen op vlak van lezen, rekenen en/of schrijven. Via specifieke logopedische therapie kan deze achterstand ingehaald worden. Als deze problematiek hardnekkig blijft voortduren, spreken we van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie of dysorthografie)

Scroll To Top