Typ 10

Typ 10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen. Er is een slagingspercentage van 92 %. De kinderen leren de koppelingen op een speelse manier via de verschillende leerkanalen (visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, voorstellingsvermogen, geheugen e.d). Hierdoor verschilt deze methode van de klassieke typlessen.

Typ 10 in een therapeutisch kader voor kinderen met:

  • Fijnmotorische problemen: fijnmotorische problemen kunnen een belemmering zijn bij het schrijven. Deze kinderen kunnen – indien nodig- in de klas aan de slag met een computer. Hiervoor is het belangrijk dat ze blind/ vlot kunnen typen.

  • Dyslexie/ dysorthografie (leesstoornis/ spellingsstoornis): deze kinderen gaan vaak op school aan de slag met softwareprogramma’s zoals vb ‘Sprint’. Hiervoor is het belangrijk dat ze blind/ vlot kunnen typen.

  • Pyschomotorische problemen zoals DCD, dyspraxie, lateralisatieproblematiek,… : deze kinderen hebben het vaak moeilijk om te presteren onder tijdsdruk. Bij Typ10 is deze er niet.

  • STOS (spraak-en taalontwikkelingsstoornissen), autismespectrumstoornissen, ADHD, ADD: deze kinderen hebben nood aan een duidelijk opgelegde structuur, visuele ondersteuning, structuur in de bladspiegel e.d.

Leuke & interactieve methode

Typ 10 is er ook voor alle andere kinderen die op een leuke, interactieve, persoonlijke methode blind willen leren typen. Het wordt aangeboden voor élk kind vanaf 9 jaar. Ook kinderen met ontwikkelings-en leerproblemen komen in aanmerking (door de multisensoriële aanbreng). Indien het kind jonger is, kan bekeken worden welke aanpassingen, op maat van het kind, aangeboden kunnen worden.

Therapie op maat

Doordat de typlessen doorgaan in kleine groepjes, kunnen we therapie op maat van het kind garanderen, volgens de noden van uw kind. Dit is dus een heel individueel gerichte therapie! We beschikken ook over een onlinemodule (met een licentie van 1 jaar), waardoor je kind huistaken, spelletjes en typoefeningen thuis online kan maken. Ook na afloop van de typlessen kan uw kind verder thuis oefenen met deze licentie.

Praktisch

De typlessen worden aangeboden in 10 lessen van telkens 1 uur.

Nieuwe Bosstraat 6
9810 Eke-Nazareth

Scroll To Top