Doelgroepen

Je kan bij mij terecht voor onderzoek, therapie, follow-up, advies of vragen bij volgende problematieken: 

Taal- en spraakproblemen

Kinderen kunnen moeite hebben met: taalproductie (het spreken zelf) of taalbegrip (onvoldoende begrijpen van zinnen, opdrachten e.d).

Sommige kinderen hebben een vertraagde taalontwikkeling (beperktere woordenschat, beknopte zinsbouw, moeite met verbuigingen,..). Hierdoor scoren ze gemiddeld lager dat de ‘normgroep’ en hun taalniveau komt dus overeenkomt met het taalniveau van een jonger kind. Via specifieke taaltherapie kan het zijn dat het kind zijn/haar achterstand inhaalt.

Wanneer er sprake is van een ernstige expressieve en/of receptieve taalstoornis, die hardnekkig blijft duren en ernstig interfereert met de sociale communicatie van de kinderen en/of in de dagelijkste activiteiten die mondeling taal vereisen, spreken we van dysfasie. 

Typ 10

Typ 10 is een speelse manier om blind te leren typen. Hierbij wordt multisensorieel gewerkt: het motorische, cognitieve en visuele aspect worden gecombineerd om bij kinderen met automatisatieproblemen de koppelingen gemakkelijker te leggen.

Oromyofunctionele therapie

Bij oromyofunctionele therapie gaan we de mondspieren opnieuw in evenwicht brengen. Afwijkende mondgewoonten zoals duim-, vinger – en speenzuigen, nagelbijten, tongpersen, foutieve tongplaatsing in rust, foutieve slik, mondademhaling e.d kunnen het evenwicht in het mondgebied verstoren.

Articulatieproblemen

Op ongeveer vijfjarige leeftijd zijn alle klanken bij de kinderen verworven. Ze gaan deze dan ook gaan toepassen in hun taal. Wanneer een kind een bepaalde klank of meerdere klanken niet of niet correct kan vormen of niet correct toepast, spreken we van een articulatiestoornis.

Leerproblemen

Sommige kinderen hebben een leerachterstand opgelopen op vlak van lezen, rekenen en/of schrijven. Als deze leerachterstand via specifieke logopedische therapie kan ingehaald worden, spreken we van een leerachterstand of een leerprobleem.

Als deze leerachterstand, ondanks de extra specifieke logopedische therapie, toch hardnekkig blijft aanhouden, spreken we van een leerstoornis. Dit kan op verschillende domeinen:

  • rekenproblematiek of rekenstoornis (dyscalculie)
  • leesproblematiek of leesstoornis (dyslexie)
  • spellingsproblematiek of spellingsstoornis (dysorthografie)

Nieuwe Bosstraat 6
9810 Eke-Nazareth

Scroll To Top