Doelgroepen

Je kan bij mij terecht voor onderzoek, therapie, follow-up, advies of vragen bij volgende problematieken: 

Taal- en spraakproblemen

Sommige kinderen hebben een vertraagde taalontwikkeling (beperktere woordenschat, beknopte zinsbouw, moeite met verbuigingen,..). Hierdoor scoren ze gemiddeld lager dat de ‘normgroep’ en hun taalniveau komt dus overeenkomt met het taalniveau van een jonger kind. Via specifieke taaltherapie kan het zijn dat het kind zijn/haar achterstand inhaalt.

Wanneer er sprake is van een ernstige expressieve en/of receptieve taalstoornis, die hardnekkig blijft duren en ernstig interfereert met de sociale communicatie van de kinderen en/of in de dagelijkste activiteiten die mondeling taal vereisen, spreken we van dysfasie.

Oromyofunctionele therapie

Bij oromyofunctionele therapie gaan we de mondspieren opnieuw in evenwicht brengen. Afwijkende mondgewoonten zoals duim-, vinger – en speenzuigen, nagelbijten, tongpersen, foutieve tongplaatsing in rust, foutieve slik, mondademhaling e.d kunnen het evenwicht in het mondgebied verstoren.

Leerproblemen

Sommige kinderen hebben een leerachterstand opgelopen op vlak van lezen, rekenen en/of schrijven. Als deze leerachterstand via specifieke logopedische therapie kan ingehaald worden, spreken we van een leerachterstand of een leerprobleem.

Als deze leerachterstand, ondanks de extra specifieke logopedische therapie, toch hardnekkig blijft aanhouden, spreken we van een leerstoornis. Dit kan op verschillende domeinen:

  • rekenproblematiek of rekenstoornis (dyscalculie)
  • leesproblematiek of leesstoornis (dyslexie)
  • spellingsproblematiek of spellingsstoornis (dysorthografie)

Typ 10

Typ 10 is een speelse manier om blind te leren typen. Hierbij wordt multisensorieel gewerkt: het motorische, cognitieve en visuele aspect worden gecombineerd om bij kinderen met automatisatieproblemen de koppelingen gemakkelijker te leggen.

Ouderbegeleiding

Via specifieke ouderbegeleiding leren we de ouders correcte strategieën aan om hun kind te ondersteunen in het leerproces. Dit kan zowel voor leerproblemen als voor taalproblemen.

Ook bij de jonge kinderen met een taalachterstand kan specifieke ouderbegeleiding een grote meerwaarde betekenen. Via ‘Taalmaatjes’ gaan we samen met de ouders enkele weken op een laagdrempelige manier aan de slag om de communicatie en de taal van hun kind op een speelse manier te stimuleren. De ouders worden in dit programma getraind om hun kind met spraak- en taalproblemen thuis verder te begeleiden. De ouders leren onder andere om in de alledaagse thuissituaties een rijker en bewuster taalaanbod aan te bieden.

Articulatieproblemen

Op ongeveer vijfjarige leeftijd zijn alle klanken bij de kinderen verworven. Ze gaan deze dan ook gaan toepassen in hun taal. Wanneer een kind een bepaalde klank of meerdere klanken niet of niet correct kan vormen of niet correct toepast, spreken we van een articulatiestoornis.

Nieuwe Bosstraat 6
9810 Eke-Nazareth

Scroll To Top