Wie ben ik

Laura Saelens

Ik studeerde af in 2014 en ging direct aan de slag als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk te Bottelare.
In 2020 richtte ik mijn eigen logopedische praktijk op. Ik ben een gepassioneerde logopediste die steeds op zoek is naar therapie op maat van uw kind. Hierbij is het belangrijk een uitgebreide anamnese af te nemen, zodat ik een holistische visie krijg op de problematiek van uw kind.

Ik zet heel sterk in op een professionele begeleiding, open communicatie, kwaliteit, contact met ouders, scholen, externe therapeuten, speelse therapie,…

Ook plan ik tussentijds besprekingen met de ouders in de praktijk en met de externe partijen op school om de evolutie van uw kind te bespreken, doelen en visies op elkaar af te stemmen e.d. Er is een heel nauwe samenwerking met de scholen. Indien nodig bekijk ik ook samen met de ouders en de school of een aangepast traject of aanpassingen op school aan de orde zijn. Dit om het traject van de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken.

“Wie zijn eigen weg gaat,
kan door niemand worden ingehaald”

Ervaring

 • Bachelor in de logopedie, Artevelde Gent (2013)
 • Bachelor na bachelor ‘buitengewoon onderwijs’, Artevelde Gent (2014)
 • Logopediste in groepspraktijk (2014 – heden)
 • OMFT – opleiding
 • Typ 10-instructor
 • PROMPT-opleiding

Never not learning

Ik school me op regelmatige basis bij om up-to-date te blijven en de begeleiding van uw kind te optimaliseren

 • “Workshop woordenschatuitbreiding”
 • “Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1 – 7 jaar)”
 • “Cursus PROMPT”
 • “Fonologie in de praktijk”
 • “Digitalisering als zelfstandige logopedist”
 • “Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden  remediëren op het niveau van de volledige lagere school” – mei 2020
 • “Mind the voice basisopleiding voor de stemtherapeut” – januari 2020 
 • “OMFT-1 Basiscursus” – december 2019
 • “De dag van de Logopedische stemprofessional” – november 2019
 • “Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas” -oktober 2019
 • “Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën” – oktober 2019
 • “Kaatje Klank – Werken aan klankbewustzijn met kleuters” – juli 2018
 • “Typ10 cursus” – juni 2017
 • “Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde” – november 2016
 • “Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop” – oktober 2016
 • “Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen” – september 2016
 • “Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000” – mei 2016
 • “Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson and Paden en andere code 031”  – april 2016
 • “Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 code 004” – februari 2016
 • “Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken” – november 2015
 • “Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school” – oktober 2014
 • “Basiscursus Vlaamse Gebarentaal” – september t.e.m. december 2010


Bijscholingen in het vooruitzicht:

 • OMFT-verdiepingscursus
 • Hanen oudercursus
 • Workshop Taal in Blokjes

Nieuwe Bosstraat 6
9810 Eke-Nazareth

Scroll To Top